[DOWNLOAD] evasiOn Công cụ jailbreak iOS 6.x

 

 

Như vậy cuối cùng thì công cụ jailbreak chính thức cho iOS 6.x cho iPad/iPhone/iPod. Dưới đây là link download từ trang chủ của công cụ này, mời các bạn tải về và làm theo hướng dẫn ở đây :

 

 

http://sforum.vn/2013/02/huong-dan-jailbreak-ios-6-x/

 

box.net Linux SHA1: c9e4b15a161b89f0e412721f471c5f8559b6054f
Mac OS X SHA1: 23f99a0d65e71fd79ff072b227f0ecb176f0ffa8
Windows SHA1: 2ff288e1798b4711020e9dd7f26480e57704d8b2

 

MEGA Linux SHA1: c9e4b15a161b89f0e412721f471c5f8559b6054f
Mac OS X SHA1: 23f99a0d65e71fd79ff072b227f0ecb176f0ffa8
Windows SHA1: 2ff288e1798b4711020e9dd7f26480e57704d8b2

 

RapidShare Linux SHA1: c9e4b15a161b89f0e412721f471c5f8559b6054f
Mac OS X SHA1: 23f99a0d65e71fd79ff072b227f0ecb176f0ffa8
Windows SHA1: 2ff288e1798b4711020e9dd7f26480e57704d8b

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>