Apple đã đưa ra một chương trình khuyến mãi free next-day shipping trên tất cả các model iPhone ở Mỹ.

Free Next Day Shipping

● Trên tất cả các mô hình iPhone.
● Vận chuyển giới hạn hai iPhone cho mỗi khách hàng.


iClarified (Apple.Steve)