Máy mình là S2 I9100. Mình up rom rừ stock 2.3.6,stock 4.0.3, cook 4.2.x,4.3 tất cả ok.. Nhưng up từ room stock 4.1.2 or cook 4.1.2 tất cả đều bị treo boot logo Samsung. Thậm chí repartion mà k được.

Mình cài Stock 4.0.3 - > Up kernel Philz -> Do 4 Wipe -> Flash stock 4.1.2 or Neatrom 4.1.2 via Philz -> Treo logo Samsung !

Nhờ các bác giúp, mình đang muốn lên 4.1.2 mà k tài nào lên được. THanks!