FiFa Online 3 cách Tạo ăn mừng bàn thắng khác người
Ăn mừng bàn thắng trong FiFa Online 3 sẽ là không có gì đáng nói nếu như để mặc định tự cầu thủ thực hiện, thế nhưng để có những pha ăn mừng bàn thắng đẹp, độc thì bạn phải điều khiển cầu thủ,
đơn giản thôi mà !!! thực hiện theo video nhé

Tạo ăn mừng bàn thắng khác người